MUDr. Beáta Selická

dermatovenerológ

Poisťovne

Spolupracujeme  s nasledovnými poisťovňami:

24  Dôvera zdravotná poisťovňa,a.s.

25  Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s.

27  Union zdravotná poisťovňa,a.s.